ADAS CARS Calibration

ADAS CARS Calibration är perfekt för glas- och reparationsverkstäder – av proffs, för proffs. Den mobila produktlösningen för att kalibrera assistanssystem (Advanced Driver Assistance Systems) på bilar.

Autocom ADAS Cars Calibration

Mobil och flexibel

I takt med att tekniska assistanssystem (ADAS) som automatisk nödinbromsning och körfältshjälp blir allt vanligare, är det mer komplicerat att byta vindruta.

Det krävs att man använder utrustning för optisk justering och referenstavlor tillsammans med ett diagnosverktyg. Som en lösning på detta problem kan Autocom erbjuda en mobil produktlösning som tagits fram särskilt för kalibrering av assistanssystem på bilar.

  • Snabb montering
  • Tidssparare
  • Lätt att hantera
  • Enmansgöra
  • Maximal flexibilitet
  • Testa och kalibrera fordon i alla storlekar

HUR DET FUNKAR

Under ett test av ADAS, till exempel vid kamerakalibrering, används kalibreringstavlorna som referenspunkt efter givna mätningar från OE. Aktivera kamerakalibreringen genom diagnoskommandon i Autocom CARS-programvaran.

Kameran läser av kalibreringstavlan för det specifika fordonet som bekräftar om värdena är korrekta. Om kameran hittar värden utanför toleransnivån, kommer systemet att märka detta och utge en felkod i programvaran. En varningslampa kommer också att visas i fordonet.