Innovativa samarbeten

Men hjälp av rätt fordonsdata går det att utveckla en mängd tjänster som exempelvis kan öka säkerheten, minska utsläppen och effektivisera underhåll och service. Tillsammans med kunder och innovativa samarbetspartners utvecklar vi nya lösningar inom flera områden. Genom att samla in och bearbeta önskad rådata och övervaka fordonen i realtid är möjligheterna obegränsade, om ni frågar oss.

Utvecklingen inom fordonselektronik går mycket snabbt. Därför vill vi kommunicera direkt med fordonstillverkarna, så att vi kan vara säkra på att våra produkter uppfyller samma krav och talar samma språk som fordonens elektroniksystem.

Vår fordonsdatabas använder i huvudsak originaldata. En förutsättning är att ha goda relationer med fordonstillverkare, myndigheter och bransch-organisationer runt om i världen. Genom stora investeringar har vi byggt upp detta nätverk under många år, och fungerar nu som samarbetspartner till globala systemleverantörer, tillverkare och branschorganisationer.