ISO 9001 och 14001 certifierade

Autocom är certifierade enligt ISO9001:2015 (Kvalitet) och ISO 14001:2015 (Miljö)

– Certifieringen visar att vi jobbar åt rätt håll när det gäller vårt miljö och kvalitetsarbete inom alla verksamheter, säger vice VD Rick Pettersson.

Arbete enligt ISO 9001 kvalitetshanteringssystem säkerställer effektivitet och struktur samt kontinuerlig förbättring av rutiner och processer.
ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet utvärdera sin miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt.

I många fall är det ett krav från kunden att vara certifierad.

 

ISO 9001 and 14001 certificate
ISO 9001:2015 och 14001:2015 certifikat.(PDF)

Autocom är ISO certifierade sen 2012