ISO 9001 och 14001 certifierade

Autocom är sedan 2012 certifierade enligt ISO9001:2015 (Kvalitet) och ISO 14001:2015 (Miljö)

– Certifieringen visar att vi jobbar åt rätt håll när det gäller vårt miljö och kvalitetsarbete inom alla verksamheter, säger VD Rick Pettersson.

Arbete enligt ISO 9001 kvalitetshanteringssystem säkerställer effektivitet och struktur samt kontinuerlig förbättring av rutiner och processer.
ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet utvärdera sin miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt.

I många fall är det ett krav från kunden att vara certifierad.

 
ISO9001:2015
IS14001:2015