Guided Diagnostics

Guided Diagnostics är ett bra komplement till Autocom-programvaran. Den målinriktade informationen är mycket värdefull för verkstaden eftersom man inte bara får troliga orsaker till en felkod, utan också datalistor med referensvärden för parametrar relaterade till felkoden. Samlat finns också tips och tricks på grund av felkoden som är baserade på verkliga problem och lösningar.

Nu kan du sluta söka efter information om hur du reparerar fordon. Guided Diagnostic hjälper dig att hitta den mest sannolika grundorsaken till en felkod, hur allvarlig skadan är och hur du åtgärdar problemet. Reparera ditt fordon snabbare och enklare med nästan obegränsad fordonsdata och information om felkoder.

Guided Diagnostics är uppbyggt i tre sektioner:

Möjliga orsaker till fel

Möjliga orsaker till felkod inkluderar referensvärden för relevanta parametrar relaterade till specifika felkoder (DTC). Referensvärdena är sorterade i olika delar i systemet, till exempel kan det finnas parametrar för tomgång på motor och förhöjt varvtal.

Datalistor

Parameterdata inkluderar referensvärden för relevanta parametrar relaterade till specifika felkoder (DTC). Referensvärdena är sorterade i olika delar i systemet, till exempel kan det finnas parametrar för tomgång på motor och förhöjt varvtal.

Tips och trix

Tips och trix är generella verklighetsbaserade know-hows för det utvalda systemet, som täcker de flesta delarna i fordonet: bromsar, airbags, centralelektronik, klimatkontroll, instrumentbräda och naturligtvis med huvudfokus på motorstyrning.

Ett smartare sätt att diagnostisera

– Effektiv felsökning som sparar tid i verkstaden
– Byt ut reparationshandböcker med data direkt på skärmen
– Värdefull information tillgänglig när som helst
– Minska fordonets stilleståndstid