Fordonsdiagnostik

Våra produkter för fordonsdiagnostik är resultatet av en genuin passion för problemlösning och servicetänkande. Sortimentet består av högteknologiska, användarvänliga och pålitliga lösningar framtagna för fordonsverkstäder, utförare av fordonsinspektion, ägare till fordonsparker, bärgningsorganisationer, polis, militär och skolor.

CDP+

CDP+ är länken mellan fordonet och mjukvaran. Den är utrustad med en unik multiplexerteknologi som innebär att den kan användas oberoende av spänningsnivå och kommunikationsstandard. För de fordon som inte använder den standardiserade 16-poliga kontakten erbjuder vi en komplett uppsättning verifierade och anpassade adapterkablage.

CARS

CARS är ett kompetent verktyg med funktioner som Intelligent Systemidentifikation (ISI), Intelligent Systemsökning (ISS) och Intelligent Systemuppdatering (ISU). Du kan snabbt utföra servicefunktioner, felsökningar, justeringar och aktiveringar på fordonssystem tack vare en unik fordonsdatabas som omfattar både personbilar och lätta kommersiella fordon.

TRUCKS

TRUCKS är ett effektivt verkstadsverktyg för diagnoser och service på lätta och tunga fordon, släpvagnar och bussar. Med hjälp av Intelligent Systemidentifikation (ISI), Intelligent Systemsökning (ISS) och Intelligent Systemuppdatering (ISU) får du snabbt en pålitlig  diagnos med fokus på funktioner som felsökning, konfigurering, justering och kalibrering.

GENERIC

GENERIC är ett snabbt och pålitligt OBD-verktyg för genomförande av lagstadgade avgasrelaterade fordonsdiagnoser. Informationen hämtas med CDP-gränssnittet för fordonskommunikation och kan användas på både bilar och lastbilar. GENERIC används vid periodiska fordonsinspektioner, mobila inspektioner ute på vägarna samt av polis, militär och skolor.