AUTOCOM PÅ THE ADVANCED AUTOMOTIVE DIAGNOSTIC CONFERENCE, WIESBADEN 27-29 JUNI

Publicerad den Mon Mar 21 17:28:39 2011

Autocom kommer delta och vara sponsor vid konferensen Advanced Automotive Diagnostic Systems i Wiesbaden 27-29 maj. Detta är en mötesplats som ger dig en unik möjlighet att höra om de senaste trenderna och utvecklingen på fordonsdiagnossystem från de ledande företagen och myndigheterna. 

För mer information: www.diagnostic-systems-conference.com/MM

AUTOCOM KOMMER DELTA OCH ÄR SPONSOR VID 2011 ÅRS CITA-KONFERENS I BERLIN 4-6 MAJ

Publicerad den Mon Mar 21 17:23:40 2011

CITA är en icke-vinstdrivande internationell sammanslutning som är baserad i Bryssel, Belgien. Den representerar alla typer av organisationer och intressenter ( myndigheter, privat sektor, inspektionscenters, verkstadsbaserade testcenters och testutrustningstillverkare) som har ett gemensamt intresse av att utbyta information, utveckla vägledning och riktlinjer för internationella standarder inom området för vägbaserad fordonsinspektion.

För mer information: www.cita-vehicleinspection.org