Kvalitets- OCH MILJÖLEDNINGssystem

 

AUTOCOM är certifierade i enlighet med kraven för kvalitetsledningssystem ISO 9001 och för miljöledningssystem ISO 14001.

 

 

Compliance BKMS

http://www.wuerth.com/web/en/wuerthcom/philosophie/verantwortung/compliance/Compliance.php).

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=07WUE13&language=eng