Flight Recorder Flight Recorder

Med hjälp av flight recorder-funktionen kan du i realtid spela in ett fritt antal parametrar medan du testkör fordonet. Under inspelningen kan du genom en knapptryckning markera ett upptäckt fel så att du lättare hittar den delen i efterhand. CDP+ är utrustad med inbyggt minne så du behöver inte ta med dig datorn.

För att genomföra en Flight recorder-session behöver du först välja de parametrar/realtidsdata som du vill spela in. Detta gör du genom att gå in på anpassad datalista under menyn realtidsdata i diagnosprogrammet. Du kan välja att göra en session för alla typer av system (Motor, ABS, AC etc.), men endast ett system åt gången.

Ditt val av parametrar överförs sedan till CDP+ och en Flight recorder-mall skapas. Därefter kan du koppla ur CDP+ från dator och fordon och starta Flight recorder när du ska testköra fordonet. Flera sessioner/inspelningar kan sparas i CDP+ och du har möjlighet att välja vilken eller vilka sessioner som ska laddas upp och sparas på din dator.

Flight Recorder

 

 

UNDER KÖRNING

Flight recorder-sessionen startas genom att knappen på CDP+ hålls intryckt tills statusindikatorn blir gul och CDP+ piper. För att enkelt hitta den del av datan där symptomet uppträdde kan du sätta en flagga/ markör i sessionen. 

Du stoppar en session genom att hålla inne knappen tills statusindikatorn blir vit.

FÖRDELAR

Du slipper ta med datorn vid test
Underlättar lokaliseringen av intermittenta fel
Tydliga ljud- och ljussignaler
Du kan spela in data under lång tid