utbildning

Rätt utbildning kan hjälpa er att använda våra produkter till sin fulla potential och bli effektivare och mer produktiva i verkstaden. Vi är övertygade om att om vi förser våra verkstäder med rätt kunskap tjänar vi båda på det.

AUTOCOM erbjuder sina distributörer och kunder utbildning inom allt från hantering av utrustningen till avancerad marknadsföring och försäljning.

Utbildningen grundar sig i stor utsträckning på praktiska fallstudier och skräddarsys efter den enskilda kundens behov. Det är mycket viktigt för AUTOCOM att kunderna känner sig bekväma med att använda sina produkter, så att den fulla potentialen hos diagnosutrustningen kan frigöras.

Utbildningen kan hållas på AUTOCOMS anläggning i Trollhättan eller på annan plats om så önskas. Alla som deltar i utbildning hos AUTOCOM erhåller ett AUTOCOM Professional Training Certificate som bevis på sin kompetens.

För mer information om utbildningar, kontakta vårt huvudkontor.

Ladda ner broschyren: Fordonsdiagnos på AUTOCOMs vis