Samarbeten

Utvecklingen inom fordonselektronik går mycket snabbt. Därför vill AUTOCOM kommunicera direkt med fordonstillverkarna, så att vi kan vara säkra på att våra produkter uppfyller samma krav och talar samma språk som fordonens elektroniksystem.

AUTOCOMs fordonsdatabas använder i huvudsak originaldata. En förutsättning är att ha goda relationer med fordonstillverkare, myndigheter och bransch-organisationer runt om i världen. AUTOCOM har genom stora investeringar byggt upp detta nätverk under många år, och fungerar nu som samarbetspartner till globala systemleverantörer, tillverkare och branschorganisationer.