TRAILER powered by WABCOWÜRTH

TRAILER powered by WABCOWÜRTH ger dig möjlighet att utföra märkesspecifik diagnos på Haldex, Knorr och WABCO-system. Med OEM-data från Haldex och WABCO kan du utföra fullständig diagnos, inkluderat programmering och kalibrering av nya elektroniska styrenheter (ECU).

Med mjukvaran kan du enkelt kommunicera med en trailers ECU. Läs och radera eventuella felkoder på trailern via originaldatan. Du kan även läsa ut ECU-koder för att snabbt fastställa vart ett fel är lokaliserat.

Några funktioner i mjukvaran:

• Generell status på ECU
• Läsa och radera felkoder
• Släcka servicelampa

• Läsa ut och konfigurera ECU
• Utför EOL-tester
• Generella rapporter för EOL-test och ECU-status

TITAN

Autocom TITAN är ett avancerad diagnosverktyg. Utvecklat för att ge verkstaden möjlighet till ett snabbare, enklare och mer pålitligt diagnosarbete för lastbilar, trailers och bussar.

TITAN innehåller kraftfulla processorer och komponenter som är specifikt utvalda för att klara av att hantera de hårda kraven som finns på informationsflöden i fordon.

Produktutbildning

Har du bara en Autocom PIN-kod kan du endast uföra enklare funktionalitet på en trailer. För att kunna utföra mer avancerad diagnostik för WABCO och Haldex behöver du genomföra deras utbildning.

Efter slutförd utbildning får du ett certifikat från Haldex för att komma åt mjukvaran och/eller en PIN-kod för full funktionalitet på WABCO i mjukvaran.

Haldex certifikat

Har du mottagit ett certifikat från Haldex utbildning?
Välj det och skicka det till oss för verifiering.