Autocom ADAS Calibration

Vad är ADAS?

ADAS är tekniska funktioner som är designade att öka ett fordons säkerhet. Förkortningen står för Advanced Driver Assistance Systems. Det är exempelvis kamera- eller radarbaserade system såsom körfältshjälp, automatiska bromsar, adaptiv farthållare och mycket mer.

När de här systemen skadas, förflyttas eller förändras på något sätt behöver de kalibreras. Fordonstillverkarna kan ha olika men specifika krav och reparationsprocesser för detta. Oavsett vad de kraven och processerna är så behövs kalibreringsutrustning för att ADAS-funktionerna ska fungera säkert igen.

Som verkstad har man ett ansvar att säkerställa att man kan utföra en korrekt och säker kalibrering på de fordon man utför service på. Det gäller samtliga passagerarbilar, lätta och kommersiella fordon såsom lastbilar och bussar.

Autocom har ADAS-lösningar som följer fordonstillverkarnas standarder för alla de fordonstyperna.

Två typer av kalibrering

Det finns två olika slags kalibreringstyper: statisk eller dynamisk. Vilken slags kalibrering som ska användas avgörs av vilket fordonsmärke och modell det gäller.

Statisk kalibrering

Statisk kalibrering används när fordonet behöver kalibreras stillastående på plats i en verkstad med speciell utrustning.

Det kan till exempel vara en ADAS-rigg med mättavlor, hjulklämmor och radarmätare. Själva utförandet ska alltid följa fordonstillverkarens instruktioner. Man behöver även en diagnoslösning med hårdvara och mjukvara.

Dynamisk kalibrering

Vid dynamisk kalibrering försätter man med hjälp av ett diagnosverktyg fordonets ADAS-system i kalibreringsläge och därefter tar man fordonet på en körtur.

Fordonstillverkaren har specifika krav på hur körningen ska utföras för att kalibreringen ska bli korrekt. Exempelvis kan vägen behöva vara rak och av en viss längd.

När behövs kalibrering?

Det finns många olika tillfällen när man behöver utföra en kalibrering. Några exempel är:

  • När vindrutan har återinstallerats eller blivit utbytt.
  • När ett fordon reparerats efter en trafikskada.
  • Efter hjulinställning.
  • Efter man justerat förarhöjden på tunga fordon.
  • Om en ADAS-relaterad kontrollenenhet har ersatts.
  • När en kamera för förarens assistentsystem blivit återinstallerad eller utbytt.

Varför är kalibrering av ADAS viktigt?

Trafikolyckor orsakas i stort sett alltid av förarmisstag. ADAS finns till för att minimera dessa olyckor. Det är därför oerhört viktigt att ADAS-systemen fungerar så som de ska. Exempelvis vill man inte ha automatisk broms eller filkörningsassistent med felaktiga värden.

Om ett fordon inte är kalibrerat på rätt sätt och i enlighet med tillverkarens standarder kan fordonet orsaka en olycka. Olyckor kan vara farliga. Till och med dödliga. Så se till att alltid följa tillverkarens instruktioner och använd ADAS-utrustning som är professionell och säker.

Skydda de vi älskar mest. Kalibrera fordonet med en korrekt och säker ADAS-lösning.

Autocom ADAS solutions

Autocom har ADAS-lösningar för både statisk och dynamisk kalibrering. För både passagerarfordon, lätta och tunga kommersiella fordon. Vi följer alltid fordonstillverkarnas standarder och instruktioner. Våra diagnosverktyg och mjukvaror är välbeprövade och byggda på fordonstillverkarnas data. Med vår ADAS-lösningar kan du vara säker att kalibreringen är säker.

Autocom CARS kalibreringsrigg med tillbehör

Intresserad av våra ADAS-lösningar?

Kontakta en distributör för mer information.