Distributörer

Behöver du support, vänligen kontakta den distributör som du köpt diagnosenheten av. 

Önskar du få hjälp med prisuppgifter eller produktinformation vänligen kontakta din närmaste lokala distributör.

De vill gärna hjälpa dig.

Våra distributörer hittar du i listan till höger om kartan, eller om du klickar på kartan.