Info System

Info System är det perfekta tillvalet till våra mjukvaror CARS och TRUCKS – ett professionellt informationssystem för verkstäder som ger dig ingående beskrivningar av hur du åtgärdar de identifierade problemen på fordonen, efter felsökningen.

All teknisk data du behöver

Info System har all teknisk data som den moderna verkstaden kan tänkas behöva. Det är det perfekta valet för professionella verkstäder som behöver allt… och lite till.

All information kommer från en av världens ledande leverantör av teknisk data, HaynesPro®.

Några fördelar

  • Visar hur de identifierade problemen ska lösas. Steg för steg.
  • Tekniska ritningar inkluderande vridmoment
  • Elektriska diagram – lättare att förstå jämfört med de flesta OEM-diagram
  • Serviceinformation länkade till digitala felkoder
  • Återkallelseinformation direkt från OEM

Info System för CARS förser användaren med teknisk data som täcker över 98% av den europeiska bilparken. Med Info System har verkstäder access till ungefär 90% av all den tekniska information som behövs för underhålls- och reparationsarbetet i verkstaden.

Den tekniska datan i Info System är identisk med OEM-datan av den enkla anledning att den kommer från OEM.

Info System icon

Hög avkastning på investeringskostnaden

Investeringskostnaden av Info System är intjänad på bara några få månader, om Info System används kontinuerligt.

  • 90 % av den information som behövs nås inom några sekunder
  • Hitta orsaker till felkoder – snabbt, enkelt och pålitligt
  • Färre konflikter med kunder gällande fakturor
  • Minskar mängden jobb som har låg eller ingen vinstmarginal