Medlemskap & organisationer

För att bibehålla och föra positionen som en av de drivande av den tekniska utvecklingen inom branschen är Autocom medlem och aktiv deltagare i flertalet olika forum inom fordonsområdet runt om i världen. Tillsammans med våra kollegor i fordonsdiagnosvärlden strävar vi mot att få vår industri att bli bättre, varje dag.

Här är några av dessa communities och forum:

Dessa är de forum som Autocom aktivt kan agera i, som influencers, i juridiska aspekter, som Tier 1 till OEM och kring nya produkter och idéer, innan det når marknaden.

SAE/ISO/SIS

  • Standardiseringsorganisationer inom och utanför EU

Konferenser och vetenskapliga konferenser inom sektorn automotive

  • CTI TU Automotive, Automechanika etc forum för deltagare från fordonseftermarknaden gällande verktyg och reservdelar

CLEPA

  • CLEPA är talesrösten för europeiska tillverkare till fordonsindustrin. De representerar över 3000 olika företag som tillsammans har över 5 miljoner anställda, som investerar över € 20 miljarder i FoU årligen och som skapar tekniska lösningar för säker, smart och hållbar mobilitet.

FKG

  • FKG (Fordonskomponentgruppen), är en industriorganisation för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin. FKG har just nu ungefär 350 medlemsföretag som de jobbar för genom att aktivt arbeta som industrins talesperson gentemot industrin, politiker, myndigheter och media. FKG arbetar även med att skapa mötesplatser, stärka relationer och tillväxtmöjligheter samt med experterna inom industrin.

Dessa forum är de där Autocom kan reagera på OEM´s produkter när dessa lanseras på eftermarknaden:

ETI

  • Equipment and Tool Institute, USA. Har funnits sedan 1958.

EGEA/FIGIEFA

  • European Garage and test Equipment Association, EU
  • FIFIEFA siktar på att upprätthålla fri och effektiv konkurrens på marknaden för reservdelar, service och reparationer av fordon.

CITA

  • CITA är den internationella associationen av offentliga och privata sektorns organisationer som aktivt genomför lagstadgade fordonsinspektioner och/eller som har ansvar för att godkänna och övervaka fordonsinpekterande organisationer.

JAMA

  • Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

FVU

  • FVU (Fordonsverktadsutrustarna) är en branschförening bestående av svenska tillverkare, importörer och leverantörer av verkstadsutrustning. Består av ett drygt 20-tal företag med en omsättning på drygt 700 miljoner.