Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är ett lukrativt område som många olika aktörer inom fordonsbranschen kan tjäna mängder tid, energi och resurser på. Möjligheterna är obegränsade tack vare vår rådatabas med fordonsspecifik information.

Möjligheter till enorma kostnadsbesparingar

Genom tillgång till specifik fordonsdata kan man förutspå rutinmässiga och tidsbaserade underhåll och endast utföra dem när det är motiverat – tänk själv vilka enorma kostnadsbesparingar som kan göras.

Vi utvecklar framtidens lösningar

Vår data utgör basen för möjligheten att kunna förutspå både status och livslängd på ett fordons funktioner och delar. En kund till oss som tillverkar elbilar har exempelvis använt information för att kunna beräkna status på batteriets livslängd.

Affärsmöjligheter i alla led

Som vi ser det finns affärsmöjligheterna redan inom forskning och utveckling, men även inom produktion och självklart för eftermarknad.