Realtidsdata

Fordonens tekniska lösningar blir mer och mer avancerade och därmed också behoven av att kommunicera med fordonet i realtid. Med vår rådatabas finns alla möjligheter till att få fram tillförlitlig och exakt information.

hämta rätt information i rätt tid

Rätt information i rätt tid

Real time data handlar om förmågan att kommunicera och hämta exakt och tillförlitlig information i exakt rätt tid, så att man kan också kan agera direkt. Och på det sättet skapa bättre möjligheter för exempelvis styrning, övervakning och underhåll.

Spar både tid och pengar

Den rådatabas som Autocom besitter utgör basen för information som sparar tid och pengar åt i stort sett alla aktörer inom fordonsbranschen.

alla aktörer inom fordonsbranchen kan spara både tid och pengar

Skräddarsydda lösningar

När det gäller att utveckla skräddarsydda lösningar baserade på fordonsspecifik data är vi på Autocom tillsammans med våra partners pionjärer som driver utvecklingen framåt.