TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

Autocom har slutfört en TISAX-bedömning.

Det innebär att vi har vidtagit omfattande åtgärder för att skydda känslig data från fordonstillverkarna och vår egen verksamhet. Det sträcker sig från hur fordonsdata i vår mjukvara hanteras till hur vi hanterar externa besökare i våra lokaler. Ett mycket stort jobb som vi är glada att kunna meddela.

Vad är TISAX?

TISAX är en europeisk standard inom fordonsindustrin för bedömning av informationssäkerhet (ISA). Den baseras på nyckelaspekterna av informationssäkerhet. Exempel är skyddande av data och kontakter med tredje part.

Genom hela processen med TISAX-bedömningen har Autocom granskats av en ackrediterad och oberoende revisionsleverantör.

Vem skapade TISAX-standarden?

TISAX utvecklades av en allians för den tyska bilindustrin (VDA) i samarbete med en sammanslutning av europeiska biltillverkare, kallad The European Network Exchange (ENX).

ENX-portalen

Du kan läsa mer TISAX och granskningen på ENX portal.