Fordonsdata

I snart 30 år har Autocom byggt upp en massiv rådatabas med fordonsspecifik data som kan ge access till alla system i ett fordon. Vårt erbjudande gäller både för personbilar och tunga, kommersiella fordon.

FORDONSDATA
I REALTID

Med mer precision, exakta värden och fordonsdata i realtid kan man läsa ut information som sparar avsevärt med tid och pengar, och inte minst miljön. Ett hyrbilsföretag kan till exempel få fram en mer precis bränslenivå och då ta betalt per antal liter som kunden förbrukat.

Fordonsdata i realtid
Unlimited possibilities

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Identifiera flöden, olika värden, förbrukning, slitage, frekvens på problem på olika fordon och på olika marknader – vi kan erbjuda en stor mängd skräddarsydd data. Den data vi erbjuder möjliggör olika slags beräkningar och algoritmer för att kunna ha bättre koll på exempelvis bränsleförbrukningen. För ett stort fleetbolag skulle detta kunna innebära enorma besparingar.